Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Landstinget Västmanland

Motion LTV 161857

Datum

2016-12-20

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen att:

  • Landstinget Västmanland inom sina primärvårdsenheter väljer ut två enheter i länet som pilotverksamhet för lättakut med standardiserat digitalt processverktyg för patienterna.
  • Om denna pilotverksamhet faller väl ut ska Landstinget Västmanland breddinföra systemet.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Motionen har behandlats vid regionfullmäktige 2017-11-22 §171.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av