Digitala läkarbesök

Motion LTV 161795

Datum

2016-12-12

Mikael Andersson Elfgren, Asta Matikainen Lecklin och Carina Sjölund samtliga (M) yrkar i motionen:

att Region Västmanland på egen hand eller tillsammans med andra regioner och landsting startar ett pilotprojekt inom sjukhusvården där patienter kan träffa en läkare via videolänk.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §112:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av