Behandla alla vårdcentraler lika

Motion LTV 161777

Datum

2016-12-08

Författare

Jenny Landernäs (M)

Jenny Landernäs (M) yrkar i motionen:

att Landstinget Västmanland tar fram en modell som ersätter vårdcentraler enligt samma principer oavsett om de är privat- eller landstingsdrivna.

att Landstinget Västmanland tar fram riktlinjer för konkurrensneutralitet

att Landstinget Västmanland vid nästa årsbokslut använder ovanstående modell för at samtliga vårdcentraler i länet ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Motionen har anmälts vid regionfullmäktige 2017-02-22 §7.

Regionfullmäktige beslutade 2017-10-25 §143 att:

Motionen anses besvarad.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av