Bonus till medarbetare vid rekrytering av kollega

Motion LTV 161260

Datum

2016-09-06

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja-Stenholm (L) yrkar i motionen att:

- Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att införa ett bonussystem för medarbetare som tipsat landstinget om presumtiva kandidater till lediga tjänster där tipset lett till intervju och/eller anställning.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §108

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 att avslå motionen.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av