Utmaningsrätt

Motion LTV 161185

Datum

2016-08-22

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen at:

- Landstinget Västmanland utreder möjligheten att införa utmaningsrätt.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91.

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §23 att:

Motionen avslås.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av