Mat på sjukhus ska vara trygg och säker för alla - överallt

Motion LTV 161158

Datum

2016-08-15

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att:

- Restaurangmatens kompletta innehåll och olika kostalternativ görs lättillgängligt för matgäster.

- Restaurangens personal utbildas i trygg och säker mat.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

Regionfullmäktige beslutade 2017-04-19 §62 att

Motionen anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av