Kontroll mot brottsregister vid nyanställning.

Interpellation LTV 130397

Datum

2013-04-08

Författare

Sverre Linton (M)

Nyckelord

brottsregister, nyanställning

Interpellanten Sverre Linton (M) frågar:

  • Vilka rutiner har Landstinget Västmanland för kontroll mot brotts- och belastningsregister vid nyanställning?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                              * att anse interpellationen besvarad.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av