Inför natt- och helgtjänster

Motion LTV 161120

Datum

2016-08-03

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att:

- Renodlade natt- och helgtjänster införs i Landstinget Västmanland.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91

 

Fullmäktige beslutade 2017-06-20 §89 att:

- Motionen avslås.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av