Inför LOV inom fysioterapin

Motion LTV 161099

Datum

2016-07-25

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C), Maria Dellham (M), Helena Hagberg (L)

Maria Dellham (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att:

- Landstinget Västmanland inför LOV inom fysioterapin i primärvården.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §22 att:

Motionen avslås.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av