15 kömiljoner för att korta vårdköerna

Motion LTV 161075

Datum

2016-07-15

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att:

- Inrätta ett system med kömiljoner att fördela till de kliniker som klarar dagens vårdgaranti

- 15 miljoner avsätts till ersättningssystemet.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91

Regionfullmäktige beslutade 2017-04-19 §61 att

Motionen avslås.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av