En Västmanlands-app för e-tjänster

Motion LTV 161053

Datum

2016-07-08

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att:

- Landstinget Västmanland tar initiativ till en länsgemensam app för e-tjänster.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §21 att:

Motionen avslås.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av