Drogtester för körkortstillstånd

Motion LTV 161041

Datum

2016-07-04

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) yrkar i motionen att:

Utförandet av drogtester för körkortstillstånd inom Landstinget Västmanland läggs ut på entreprenad.

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 §91

 

Fullmäktige beslutade 2017-06-20 §90 att:

-Motionen avslås

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av