Allmänpolitisk debatt i fullmäktige

Motion LTV 160993

Datum

2016-06-23

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motionen att:

- Landstinget Västmanland en gång per år inför en allmänpolitisk debatt i syfte att diskutera frågor med relevans för Landstinget/Region Västmanland.

 

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-09-21 § 91

Regionfullmäktige beslutade 2017-04-19 §60 att

- Motionen bifalls.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av