Angående slutenvården inom BUP

Interpellation LTV 161630

Datum

2016-11-10

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-11-10 följande frågor:

  • Hur ser rutinerna ut vid omhändertagande av psykotiska ungdomar på Barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård Västerås?
  • Hur ska man säkerhetsställa att denna händelse inte upprepar sig igen?
  • Uppfyller Landstinget Västmanland numera lagar och förordningar vad gäller avskiljande?
  • Vilka åtgärder tänker ansvarigt landstingsråd vidta för att förbättra slutenvården inom BUP?

Interpellationen har besvarats under landstingsfullmäktige 2016-11-23 §154

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av