Förnya recept och boka läkartid till sina tonåringar

Interpellation LTV 161644

Datum

2016-11-14

Författare

Malin Gabrielsson (KD)


Malin Gabrielsson (Kd) ställer i interpellationen inlämnad 2016-11-14 följande frågor:

Kommer majoriteten att verka för att föräldrar ska kunna använda vårdens e-tjänster under den period barnets journal inte är tillgänglig?

Anser majoriteten att informationen till föräldrar är tillräcklig - exempelvis via LTVs hemsida - om hur e-tjänsterna kan användas efter att barnet fyllt 13 år?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-11-23

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av