Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster

Motion LTV 161517

Datum

2016-10-24

Författare

Birgitta Andersson (C), Barbro Larsson (C), Magnus Ekblad (C), Gustaf Eriksson (C)

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga centerpartiet yrkar i motionen att:

  • Landstinget Västmanland snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster.
  • Landstinget Västmanland på olika sätt medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Motionen har anmälts på landstingsgullmäktige 2016-11-23 §133

Regiofullmäktige beslutade 2017-10-25 §142 att:

Motionens första yrkande bifalls.

Motionens andra yrkande anses besvarat.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av