Vem sätter hastighetsgränsen för elrullstolar?

Interpellation LTV 130395

Datum

2013-04-05

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

elrullstol, hastighetsbegränsning, permobil

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar ansvarigt landstingsråd:

  • Tycker du att det är rätt att Landstinget Västmanland belägger en Permobil eller liknande hjälpmedel med en generell hastighetsbegränsning?

  • Om inte, kommder du att verka för att begränsningen i hjälpmedlet tas bort?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                                    * att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av