Inför ersättning för rondning i särkilda boenden

Motion LTV 161623

Datum

2016-11-09

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) yrkar i motionen att:

  • Införa en ersättning för rondering i särskilda boenden.

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige 2016-11-23 §133

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §111:

Motionen avslås.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av