Angående förberedelse för bildande av storregion

Interpellation LTV 161294

Datum

2016-09-11

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Gunnar Björnstad (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-11 följande fråga:

- När avser Landstinget Västmanland att påbörja respektive redovisa konsekvensanalyser med anledning av bildandet av en storregion?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av