När införs e-frikort?

Interpellation LTV 161293

Datum

2016-09-11

Författare

Helena Hagberg (L)

Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-11 följande fråga:

- När införs e-frikort i landstinget Västmanland?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av