Angående förvaring av avlidna på Västerås sjukhus

Interpellation LTV 161290

Datum

2016-09-09

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-09 följande frågor:

- Anser den rödgröna majoriteten att obduktionsavdelningen och bårhusets lokaler är anpassade för verksamheten ur såväl arbetsmiljöperspektiv som ett etiskt perspektiv?

- Anser landstingsrådet att det är etiskt rätt att ha samma ingång för närstående som ska ta ett sista farväl som för transport för avlidna personer?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21.

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av