Angående sommaren på akuten

Interpellation LTV 161289

Datum

2016-09-09

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Gunnar Björnstad (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-09 följande fråga:

- Hur har väntetider och patientflöde sett ut under sommarmånaderna 2016 jämfört med övriga månader?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av