Angående hot och våld på arbetsplatsen

Interpellation LTV 161288

Datum

2016-09-09

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-09 följande frågor:

- Hur många polisanmälningar görs per år där Landstinget Västmanlands personal har utsatts för hot och våld?

- Hur ser rutinerna inom Landstinget Västmanland ut vid hot och våld mot personal?

- Behöver enskild personal stå som anmälare på polisanmälan eller gör Landstinget Västmanland en anmälan?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av