Angående personer som har bytt juridiskt kön men inte gjort könskorrigering

Interpellation LTV 161287

Datum

2016-09-09

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-09 följande fråga:

Hur arbetar Landstinget Västmanland för att kunna erbjuda rätt undersökningar till personer som juridiskt bytt kön men ej genomgått underlivsoperation?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av