Angående bristen på handledare för ST-läkare

Interpellation LTV 161279

Datum

2016-09-08

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-08 följande frågor till ansvarigt landstingsråd:

- Hur många ST-läkartjänster är vakanta inom landstinget på grund av brist på handledare?

- Vilka åtgärder tänker du vidta för att bidra till att fler ST-läkare kan anställas på vårdcentralerna?

 

Interpellationen har besvarat vid landstingsfullmäktige 2016-09-21.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av