Rökfritt Sverige 2025 - Slutspelet har börjat - Landstinget Västmanland bör gå med!

Interpellation LTV 161278

Datum

2016-09-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-08 följande frågor:

- Finns det planer på att Landstinget Västmanland ska ställa sig bakom och stödja projektet Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025?

- Om inte vad är skälet för att inte göra det?

- Hur mäts efterlevnaden av Landstinget Västmanlands nuvarande tobakspolicy?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av