Beslut som leder till förändrat ersättningssystem.

Interpellation LTV 130394

Datum

2013-04-05

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

CNI, ersättning, ålder

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • Stämmer informationen om att ålder ska tas bort som ersättningsdimension i CNI?

  • Om svaret är ja, hur kommer det i så fall att påverka ersättningen för länets vårdcentraler?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                                * att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av