Förbättra flödet på akuten i Köping

Interpellation LTV 161253

Datum

2016-09-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen inlämnad 2016-09-05 följande frågor:

- Varför är inte jourcentralen i Köping öppen för drop-in?

- Vad ska ni göra för att öka kunskapen om vilken akutmottagning invånarna ska vända sig till?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av