Stölder på Västerås sjukhus

Interpellation LTV 161068

Datum

2016-07-13

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren ställer i interpellationen inlämnad 2016-07-13 följande frågor:

- Vilka åtgärder kommer majoriteten vidta för att minska stölderna på Västerås sjukhus?

- Vilka åtgärder kommer majoriteten vidta för att öka tryggheten på Västerås sjukhus?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-09-21

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av