Ojämlik hjärtsjukvård

Interpellation LTV 161429

Datum

2016-10-07

Författare

Carina Sjölund (M)

Carina Sjölund (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-10-07 följande frågor:

- Hur kommer det sig att skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor när det gäller implantation av ICD som primärprofylax?

- Hur ser planen ut för att komma tillrätta med detta?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-10-19

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av