Ojämlik hjärtsjukvård

Interpellation LTV 161429

Datum

2016-10-07

Författare

Carina Sjölund (M)

Carina Sjölund (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-10-07 följande frågor:

- Hur kommer det sig att skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor när det gäller implantation av ICD som primärprofylax?

- Hur ser planen ut för att komma tillrätta med detta?

 

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-10-19

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av