134 utlovade ungdomsjobb

Interpellation LTV 161157

Datum

2016-08-15

Författare

Sverre Linton (M)

Sverre Linton (M) ställer i interpellationen inlämnad 2016-08-15 följande frågor:

- Hur många av de 134 utlovade ungdomsjobben inom vården i Västmanland har tillskapats?

- Avser Socialdemokraterna att hålla sitt löfte om att skapa 134 traineejobb inom Landstinget Västmanland? Om ja, när kommer detta löfte att uppfyllas?

 

 Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige 2016-10-19

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av