Låt studieförbunden bidra till en bättre folkhälsa - För alla, i hela länet

Motion LTV 161385

Datum

2016-09-28

Författare

Birgitta Andersson (C)

Motionären Birgitta Andersson (C) föreslår att:

- i samverkan med studieförbunden i Västmanlands län utveckla ett förstärkt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

- under 3 år driva ett försöksprojekt där studieförbunden får hjälp att genomföra nya aktiviteter i projekt som syftar till att främja folkhälsan i länet.

- genom studieförbunden öka hälsomedvetandet i länet och nå ut till fler grupper.

Motionen anmäld till landstingsfullmäktige 2016-10-19 §113

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §110:

1. Motionens första och tredje yrkande anses besvarade.

2. Motionens andra yrkande avslås.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av