Motion om webbaserad tjänst fö överbliven utrustning och möbler

Motion LTV 150618

Datum

2015-05-11

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

möbler, register, webb

Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att en webbaserad tjänst för överbliven utrustning och mögler ska införas i landstinget

Motionen avslogs av landstingsfullmäktige 2015-11-18 § 134.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av