Upphandling av bergsslagssjukhuset

Interpellation LTV 160565

Datum

2016-04-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.'

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av