Angående hot och våld mot ambulanspersonal

Interpellation LTV 160583

Datum

2016-04-08

Författare

Johan Widén (M)

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktig 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av