Varför så få stödpersoner i Västmanland?

Interpellation LTV 160575

Datum

2016-04-07

Författare

Barbro Larsson (C)

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av