Systematiskt arbete kring allergier.

Interpellation LTV 130391

Datum

2013-04-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

inköp, matallergi, utbildning

Interpellanten Malin Gabrielsson (KD) frågar:

  • Finns det några strategier, övergripande mål eller generella bestämmelser för hur Landstinget Västmanland långsiktigt arbetar med allergier. Det kan t ex handla om kunskapsspridning bland personalen, men även fastighetsskötsel och inköp av matvaror?

  • Finns det ett behov av att se över rutiner kring intyg för skolmat?

  • På vilket sätt har personalen vid Café Bigarrå utbildats i hantering av mat utifrån ett allergiperspektiv?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av