Angående utbildningsbokslut

Interpellation LTV 160574

Datum

2016-04-07

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av