Kan fler specialistbedömningar göras inom primärvården

Interpellation LTV 160571

Datum

2016-04-07

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av