Sambandet sjukfrånvaro - arbetsmiljö

Interpellation LTV160567

Datum

2016-04-07

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Interpellationen har behandlats vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av