Behandling av depression i primärvården

Interpellation LTV 160451

Datum

2016-03-15

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Interpellationen behandlades vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av