Väntetider på urologkliniken

Interpellation LTV 160423

Datum

2016-03-11

Författare

Susanne Henning Aihonen (M)

Interpellationen behandlades vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 53.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av