Fasa ut hyrläkare i primärvården

Motion LTV 160034

Datum

2016-01-07

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) föreslår i motion inlämnad 2016-01-07 att landstingsstyrelsen får i uppdrag att:

  • snarast införa landstingsövergripande rutiner som leder till stärkt patientsäkerhet i hela vårdkedjan trots nyttjande av hyrläkare i primärvården
  • utarbeta en plan för att fasa ut användandet av hyrläkare i primärvården

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november 2016 § 147

Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av