Motion angående sena avbokningar

Motion LTV 160379

Datum

2016-03-02

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård (M) yrkar i motion inlämnad 2016-03-02 att:

  • Landstinget Västmanland debiterar patienter som avbokar besök inom sjukvården senare än 24 timmar innan besöket

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §18 att:

Motionen avslås.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av