Fler händer i vården

Motion LTV 160406

Datum

2016-03-08

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars Alderfors (samtliga L) föreslår i motion inlämnad 2016-03-08 att;

  • landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att undersöka om en ny yrkesgrupp inom vården skulle kunna bidra till att lösa bemanningssituationen på våra sjukhus

Landstingsfullmäktiges beslut 2016-10-19 §121:

1. Motionen anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av