"Att göra en svår sak värre"

Interpellation LTV 130379

Datum

2013-04-02

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

rättspsykiatrin, skuldfälla, vårdavgift

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Har det tagits hänsyn till patienterna vid rättspsykiatrin när patientavgiften höjdes?

  • Finns det någon tanke att stötta denna patientgrupp så att de inte hamnar i en skuldfälla när de vårdats inom rättspsykiatrin?

      -  Landstingfullmäktige beslutade 2013-04-17 §§ 54 och 55

                              *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av