Låt Västmanlänningarna få vara delaktiga i storregionsfrågan

Motion LTV 160412

Datum

2016-03-09

Maria Liljedahl och Ann-Christine From Utterstedt (båda SD) yrkar i motion inkommen 2016-03-09 att:

  • Landsstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning rörande bildandet av en storregion mellan då Region Västmanland och annat/andra län i samband med de allmänna valen 2018
  • Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen och svarsalternativen i folkomröstningen ska lyda

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november §149

Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av