Visa ledarskap för integrationen i Västmanland

Motion LTV 160488

Datum

2016-03-22

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) föreslår i motion inlämnad 2016-03-22 att:

  • Landstinget Västmanland tar initiativ till samtal med ett flertal aktörer för förbättrad integration i Västmanland.
  • Landstingsstyrelsen utreder hur Landstinget Västmanland kan möjliggöra att fler nyanlända blir anställningsbara.

 

Landstingsfullmäktiges beslut 2016-10-19 §119:

1. Motionens första yrkande besvarat.

2. Motionens andra yrkande avslås.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av