Erbjud hemsjukvården tillgång till Cosmic

Motion LTV 160598

Datum

2016-04-13

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) yrkar i motionen att:

  • Landstinget Västmanland ska erbjuda kommunerna i Västmanland att ansluta sig till Cosmic.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november §150

Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av