Erbjud hemsjukvården tillgång till Cosmic

Motion LTV 160598

Datum

2016-04-13

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) yrkar i motionen att:

  • Landstinget Västmanland ska erbjuda kommunerna i Västmanland att ansluta sig till Cosmic.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november §150

Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av