Motion om införande av chattfunktion i Patientnämnden Västmanland

Motion LTV 160624

Datum

2016-04-18

Susanne Henning Aihonen och Mikael Andersson Elfgren, båda M, föreslår i motion inlämnad 2016-04-18 att en chattfunktion inrättas för Patientnämnden, gärna i samverkan med andra landsting och regioner.

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §19 att:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av